INSCRIPCIONS 24 Hores

Missatge d'avís

Els enviaments per aquest formulari estan tancats.

Benvolguts,

 

Per a realitzar l’inscripció és indispensable donar les dades del responsable de l’equip, i tantes dades referent als pilots com sigui possible.

Un cop enviat el formulari, rebreu un email (eviteu correus de @hotmail) a l’adreça del responsable de l’equip, amb les instruccions per a fer l’ingrés de l’inscripció.

L’inscripció no serà efectiva fins que no es rebi l’ingrès.

L'ordre de preferència en el cas d'un mateix numero de dorsal, per a l'entrada a la zona de Paddock, es determinaria per estricte ordre d'inscripció 100% finalitzada (inscripció web + pagament).

El preu de l’inscripció és de 790€, periode des del 1 de juny de 2021 fins al 30 de juliol de 2021 a les 18.00.

Al realitzar l’inscripció s’està acceptant implicitament el reglament vigent en el moment de la inscripció.


* Degut a l'excepcionalitat d'aquesta edició, en cas que les autoritats pertinents no permetessin la celebració de la cursa, el Grup 24 Hores retornarà el 100% de la inscripció a tots els equips.


Els equips que en el moment de fer les inscripcions no tingueu totes les dades (noms de pilots, DNIs, llicències, …), les heu de fer arribar a l'organització abans del 15 d’agost de 2021. Podeu enviar l’informació a inscripcions@24hores.cat, indicant el nom del vostre equip.

Si el vostre equip vol formar part del Grup Vall del Tenes, Internacional, Fèmines, Mixtes, Master40 o Sub20, haurà d’acreditar-ho. Per acreditar aquest fet, podeu enviar escanejat el DNI o document oficial del pilot a inscripcions@24hores.cat.

Durant el procés de verificacions administratives, per tots els altres pilots serà IMPRESCINDIBLE entregar la LLICÈNCIA per a poder participar a la prova.

Per qualsevol dubte referent a la cursa, inscripcions o llicències, les podeu fer via email a inscripcions@24hores.cat o al whattsapp al 631 922 571 (de 18:30 a 21:30).

Moltes gràcies per el vostre suport any rera any.

FORMULARI