Premi i reconeixement al Grup 24 Hores

10/07/2016
SEGONA NOTA DE PREMSA 2016

 

CATALÀ 

Premi i reconeixement al Grup 24 Hores per la seva contribució a situar Lliçà d'Amunt al mapa mundial de la moto i l'esport

Lliçà d'Amunt, 7 de juliol 2016.- El Grup 24 Hores organitzadors de la mítica prova per a ciclomotors de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes, ha estat reconegut en la Nit de l'Esport de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt (Barcelona), amb un Premi especial per la seva inestimable contribució a la promoció d'aquest municipi barceloní a través del foment i la pràctica esportiva i l'organització i desenvolupament de grans esdeveniments de repercussió internacional com són les 24 Hores de Resistència en Ciclomotor.

El president i vicepresident del Grup 24 Hores, Francesc Padró i Joan Naudó, respectivament, van ser els encarregats de recollir el Premi divendres passat, 1 de juliol, en una gran gala celebrada al Palau d'Esports de Lliçà d'Amunt i en què es van donar cita més de 800 persones.

El reconeixement pel Grup 24 Hores arriba després de trenta-sis edicions d'èxit -aquest any se celebra la trenta setena- de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes, una prova reconeguda dins i fora de les nostres fronteres pel seu elevat nivell d'exigència i capacitat de generar passió i entusiasme, tant entre els equips participants com en el públic assistent.

Aquesta prova està oberta únicament a motocicletes amb un cubicatge no superior als 50cc, amb un 2% de tolerància fet que sumat a les característiques del circuit, replet de corbes, pols i sotracs, i la durada de la cursa, 24 hores, fan de la cita de Lliçà d'Amunt, una prova única al món capaç de reunir en la seva darrera edició, 172 pilots, 43 equips i més de 30.000 espectadors, molts d'ells arribats de diferents països del món.

Poques iniciatives esportives tenen el seu origen i la seva trajectòria tan lligats a la il·lusió, l'obstinació i la implicació d'un grup de voluntaris com són tots els membres del Grup 24 Hores que dediquen temps i esforç per aconseguir l'èxit d'aquesta cursa en cada edició i que ara reben el reconeixement oficial del consistori lliçanenc.

La propera cita, la de les XXXVII 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes serà el cap de setmana del 2 al 4 de setembre proper, al Circuit del Pinar de la Riera de Lliçà d'Amunt. Les novetats d'aquest any, amb una nova categorització dels equips que optaran, a més del premi corresponent a la categoria determinada per les característiques tècniques de la seva motocicleta, a nous trofeus relacionats amb la composició dels seus equips, auguren una edició molt competida i, de nou, d'altíssim nivell, amb pilots d'elit internacional, i també locals, que han demostrat ser autèntics especialistes d'aquesta prova, posant, fins i tot, contra les cordes a pilots de primera fila reconeguts mundialment.

 

 

CASTELLÀ

 

Premio  y reconocimiento al Grup 24 Hores por su contribución a situar Lliçà d'Amunt en el mapa mundial de la moto y el deport

Lliçà d'Amunt, 7 de juliol 2016.- El Grup 24 Hores organizadores de la mítica prueba para ciclomotores de las 24 Horas Internacionales de Resistencia en Ciclomotor de la Vall del Tenes, ha sido reconocido en la Noche del Deporte del Ayuntamiento de Lliçà d'Amunt (Barcelona), con un Premio especial por su inestimable contribución a la promoción de este municipio barcelonés a través del fomento y la práctica deportiva y la organización y desarrollo de grandes eventos de repercusión internacional como son las 24 Horas de Resistencia en Ciclomotor.

El presidente y vicepresidente del Grup 24 Horas, Francesc Padró y Joan Naudó, respectivamente, fueron los encargados de recoger el Premio. el pasado viernes, 1 de julio, en una gran gala celebrada en el Palacio de Deportes de Lliçà d'Amunt y en la que se dieron cita más de 800 personas.

El reconocimiento para el Grup 24 Horas llega después de treinta y seis ediciones de éxito, este año se celebra la trigésimo séptima, de las 24 Horas Internacionales de Resistencia en Ciclomotor de la Vall del Tenes, una prueba reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras por su elevado nivel de exigencia y capacidad de generar pasión y entusiasmo tanto entre los equipos participantes como en el público asistente.

Esta prueba está abierta únicamente a motocicletas con un cubicaje no superior a los 50cc, con un 2% de tolerancia hecho que sumado a las características del circuito, repleto de curvas, polvo y  sacudidas, y la duración de la carrera, 24 horas, hacen de la cita de Lliçà d'Amunt, una prueba única en el mundo capaz de reunir en su última edición, 172 pilotos, 43 equipos y más de 30.000 espectadores, muchos de ellos llegados de diferentes partes del mundo.

Pocas iniciativas deportivas tienen su origen y su trayectoria tan ligados a la ilusión, el empeño y la implicación de un grupo de voluntarios como son todos los miembros del Grup 24 Horas que dedican tiempo y esfuerzo para conseguir el éxito de esta carrera en cada edición y que ahora reciben el reconocimiento oficial del consistorio lisense.

La próxima cita, la de las XXXVII 24 Horas Internacionales de Resistencia en Ciclomotor de la Vall del Tenes será el fin de semana del 2 al 4 de septiembre próximos en el Circuito del Pinar de la Riera de Lliçà d'Amunt. Las novedades de este año, con una nueva categorización de los equipos que optarán, además de al premio correspondiente a la categoría determinada por las características técnicas de su motocicleta, a nuevos trofeos relacionados con la composición de los diferentes equipos, auguran una edición muy competida y, de nuevo, de altísimo nivel, con pilotos de élite internacional, y también locales, que han demostrado ser auténticos especialistas de esta prueba, poniendo, incluso, contra las cuerdas a pilotos de primera fila reconocidos a nivel mundial.