XXVIIenes 24 Hores Internacionals de Resitència en Ciclomotors de la Vall del Tenes

08/07/2016
PRIMERA NOTA DE PREMSA 2016 

 

XXXVIIenes 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes

Gran Premi Terranova CNC

 

CATALÀ

Una prova dura i única en la que el millor premi és el prestigi que atorga finalitzar la cursa

 • La prova de resistència en ciclomotor més emblemàtica d’Europa torna a Lliçà d’Amunt el 2, 3 i 4 de setembre

 • La singularitat de la prova atreu pilots de tot el continent que corren pel prestigi que atorga haver finalitzat aquesta cursa

  Lliçà d’Amunt, 2 de juny 2016.- Ja són obertes les inscripcions per a la trenta-setena edició de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes Gran Premi Terranova CNC, una prova única al món tant pel que fa a la seva durada com a la cilindrada dels vehicles participants: totes motocicletes de no més de 50 cc.

  La prova, de caràcter internacional, se celebrarà el 2, 3 i 4 de setembre pròxims al Pinar de la Riera de Lliçà d'Amunt (Barcelona), una població que destaca en el panorama esportiu per la iniciativa i singularitat de les proves que convoca.

  Les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes Gran Premi Terranova CNC són una prova referent al món de la moto, on és reconeguda per la seva exigència tècnica i alt nivell de resistència exigit tant als pilots com a les seves màquines. Cada any, la prova de Lliçà d'Amunt atreu l'atenció de pilots nacionals i internacionals, entre ells un nodrit grup de pilots d'elit mundial, i també locals, autèntics especialistes en aquesta disciplina capaços de posar contra les cordes a tots aquests esportistes de primera fila.

  En la passada edició van participar 42 equips, o el que és el mateix, 168 pilots, gairebé el mateix nombre de mecànics i més de 350 acompanyants encarregats de les diferents tasques relacionades amb la participació de cada un dels equips. Més de 30.000 espectadors van seguir en directe el gran espectacle que tots ells van oferir al circuit del Pinar de la Riera.

  Novetats 2016

  Aquest any i com a gran novetat en el reglament d'aquesta mítica prova, destaca la nova categorització dels equips, que a més d'optar al premi corresponent a la categoria determinada per les característiques tècniques dels vehicles, podran accedir, també, a uns nous trofeus, en aquest cas, directament relacionats amb el tipus de pilots integrants dels equips: “Vall del Tenes” (pilots nascuts a un municipi de la Vall del Tenes, Bigues, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall), “Internacional” (equips on tots els seus integrants siguin estrangers), Fèmines (equips en els que totes les seves pilots siguin fèmines), “Mixtes” (equips en els que com a mínim dos dels seus pilots siguin fèmines), “Sub20” (equips amb tots els pilots menors de 20 anys) i “Master40” (equips amb tots els pilots majors de 40 anys).

El gran interès de pilots susceptibles a formar part d'aquests diferents grups és el que ha propiciat la creació d'aquestes categories en una aposta decidida, a més, de l'organització de la cursa, el Grup 24 Hores, per reconèixer l'interès, entusiasme i esforç de tots els pilots i equips que participen en la cursa i que lluny del que succeeix a altres proves, no s'emporten cap premi econòmic, sinó que en aquest cas, participen pel gran honor que suposa per a un pilot de resistència finalitzar la prova de Lliçà d'Amunt. "Acabar la cursa és sinònim de bona resistència, millor pilotatge i una preparació excel·lent de la motocicleta", explica, Francesc Padró, president del Grup 24 Hores.

Pel que fa a les categories segons motocicleta es mantenen: el Grup 2 per a motocicletes automàtiques de 50 cc, refrigerades per aire; el Grup 3 per a les refrigerades per aigua; la PromoCup-2T, per a motocicletes equipades amb canvi de marxes amb motor de ciclomotor de 2 temps; la PromoCup-2T Sèrie, igual que l'anterior però amb el requeriment que el xassís haurà de ser de ciclomotor; i la GreenCup, una categoria reservada a Motocicletes elèctriques.

La gran festa de la motocicleta

Un altre de les grans singularitats de les 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes Gran Premi Terranova CNC és la seva estreta relació amb el públic assistent que està convidat a seguir la cursa a peu de circuit. Durant tot el cap de setmana de la cursa, 2, 3 i 4 de setembre, el recinte del circuit del Pinar de la Riera de Lliçà d'Amunt s’omple d'activitats lúdiques i esportives, destacant, entre totes elles, els 90 Minuts de Resistència Joves Promeses de la Vall del Tenes, una cursa per a pilots d'entre 6 i 15 anys, alguns dels quals, amb seguretat, formaran part en un futur de l'elit de les diferents disciplines del motociclisme.

A més, i durant els mesos previs a la celebració de la prova, l'organització ha previst diverses activitats de promoció, així com la seva participació en esdeveniments relacionats amb el motor i la també la cultura.

Per l'èxit de tot plegat, treballa des del mateix moment de la finalització de la cursa anterior el Grup 24 Hores, que durant els dies previs de la cursa i durant les 24 hores de la prova compta amb la col·laboració de nombrosos voluntaris, que de forma desinteressada treballen per fer cada edició que passa més gran la prova de resistència en ciclomotor més emblemàtica d'Europa. 

 

 

CASTELLÀ

Una prueba dura y única en la que el mejor premio es el prestigio que otorga finalizar la carrera

La prueba de resistencia en ciclomotor más emblemática de Europa vuelve a Lliçà d'Amunt el 2, 3 y 4 de septiembre

• La singularidad de la prueba atrae a pilotos de todo el continente que corren por el prestigio que otorga haber finalizado esta carrera

Lliçà d'Amunt, 2 de junio 2016.- Ya están abiertas las inscripciones para la trigésimo séptima edición de las 24 Horas Internacionales de Resistencia en Ciclomotor de la Vall del Tenes-Gran Premio Terranova CNC, una prueba única en el mundo en su duración y relación a la cilindrada de los vehículos participantes: todos motocicletas de no más de 50 cc.

La prueba, de carácter internacional, se celebrará el 2, 3 y 4 de septiembre próximos, en el Pinar de la Riera de Lliçà d'Amunt (Barcelona), una población que destaca en el panorama deportivo por la iniciativa y singularidad de las pruebas que convoca.

Las 24 Horas Internacionales de Resistencia en Ciclomotor de la Vall del Tenes- Gran Premio Terranova CNC es una prueba referente en el mundo de la moto, donde es reconocida por su exigencia técnica y alto nivel de resistencia exigido tanto a los pilotos como a sus máquinas. Cada año, la prueba de Lliçà d'Amunt atrae la atención de pilotos nacionales e internacionales, entre ellos un nutrido grupo de pilotos de élite mundial, y también locales, auténticos especialistas en esta disciplina capaces de poner contra las cuerdas a todos estos deportistas de primera fila.

En la pasada edición participaron 42 equipos, o el que es el mismo, 168 pilotos, casi el mismo número de mecánicos y más de 350 acompañantes encargados de las diferentes tareas relacionadas con la participación de cada uno de los equipos en la carrera. Más de 30.000 espectadores siguieron en directo el gran espectáculo que ofrecieron todos ellos en el circuito del Pinar de la Riera.

Novedades 2016

Este año y como gran novedad en el reglamento de esta mítica prueba, destaca la nueva categorización de los equipos, que además de optar al premio correspondiente a la categoría determinada por las características técnicas de sus motocicletas, tendrán acceso, también, a unos nuevos trofeos, en este caso, directamente relacionados con el tipo de pilotos integrantes de los equipos: “Vall del Tenes” (pilotos nacidos en un municipio del Vall del Tenes: Bigues, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt y Lliçà de Vall), “Internacional” (equipos donde todos sus integrantes sean extranjeros), Féminas (equipos en los que todas sus pilotos

XXXVI 24 Hores Internacionals de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes www.24Hores.casean féminas), “Mixtas” (equipos en los que como mínimo dos de sus pilotos sean féminas), “Sub20” (equipos con todos los pilotos menores de 20 años) y “Master40” (equipos con todos los pilotos mayores de 40 años).

El gran interés de pilotos susceptibles a formar parte de estos diferentes grupos es el que ha propiciado la creación de estas categorías en una apuesta, además, de la organización de la carrera, el Grupo 24 Horas, para reconocer el interés, entusiasmo y esfuerzo de todos los pilotos y equipos que participan en la prueba y que lejos de lo que sucede en otras convocatorias similares, no se llevan ningún premio económico, sino que en este caso, participan por el gran honor que supone para un piloto de resistencia finalizar la carrera de Lliçà d'Amunt. "Acabar la prueba es sinónimo de buena resistencia, mejor pilotaje y una preparación excelente de la motocicleta", explica, Francesc Padrón, presidente del Grup 24 Hores.

En cuanto a las categorías en relación al tipo de motocicleta, se mantienen: el Grupo 2 para motocicletas automáticas de 50 cc y refrigeradas por aire; el Grupo 3 para las refrigeradas por agua; la PromoCup-2T, para motocicletas equipadas con cambio de marchas con motor de ciclomotor de 2 tiempos; la PromoCup-2T Serie, igual que el anterior pero con el requerimiento que el chasis tendrá que ser de ciclomotor; y la GreenCup, una categoría reservada a motocicletas eléctricas.

La gran fiesta de la motocicleta

Otra de las grandes singularidades de las 24 Horas Internacionales de Resistencia en Ciclomotor de la Vall del Tenes Gran Premio Terranova CNC es su estrecha relación con el público asistente que está invitado a seguir la carrera a pie de circuito. Durante todo el fin de semana de la prueba, 2, 3 y 4 de septiembre, el recinto del circuito del Pinar de la Riera de Lliçà d'Amunt se llena de actividades lúdicas y deportivas, destacando, entre todas ellas, los 90 Minutos de Resistencia de Jóvenes Promesas del Vall del Tenes, una carrera para pilotos de entre 6 y 15 años, algunos de los cuales, con seguridad, formarán parte en un futuro de la élite de las diferentes disciplinas del motociclismo.

Además, y durante los meses previos a la celebración de la prueba, la organización ha previsto varias actividades de promoción, así como su participación en acontecimientos relacionados con el motor y la también la cultura.

Para conseguir el mayor de los éxitos, el Grup 24 Horas trabaja durante todo el año en la preparación de la prueba que en sus días de celebración cuenta con la participación de numerosos voluntarios, que de forma desinteresada dedican su tiempo y esfuerzo para en cada edición que pasa hacer más y más grande la carrera de resistencia en ciclomotor más emblemática de Europa.