Política De Privacitat

Informació addicional de protecció de dades: Formulari de contacte Grup 24 Hores.

 

Responsable Del Tractament:

En compliment d’allò previst al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, RGPD), s’informa que les seves dades personals seran tractades per [Grup 24 Hores], que actua com a responsable del tractament, amb correu electrònic de contacte: 24hores@24hores.cat

 

Protecció De Dades De Caràcter Personal

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://24hores.cat/ s’inclouen als fitxers automatitzats específics de usuaris dels serveis de Grup 24 hores..

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Grup 24 Hores.

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donarcompliment a la finalitat anteriorment exposada.

Grup 24 Hores adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes.

L’usuari podrà exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lacióreconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: 24hores@24hores.cat.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzats, comunicant els canvis a Grup 24 Hores.

 

Finalitat Del Tractament:

A Grup 24 Hores, tractarem les teves dades personals recollides a través del Lloc Web: https://24hores.cat/, amb les finalitats següents:

En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de https://24hores.cat/ per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats al formulari de contacte de la següent adreça web: https://24hores.cat/.

Et recordem que et pots oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis susupressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Grup 24 Hores, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa que, després de llegir-la, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Grup 24 Hores, excepte obligació legal.

 

Drets Dels Interessats:

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud al correo electrònic, a l’adreça 24hores@24hores.cat.

 

Reclamació:

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa de protecció de dades. Si aquesta autoritat és l’ACPD [Agència Catalana de Protecció de Dades] podrà fer-ho mitjançant  un escrit al  C/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o en su sede electrónica (https://seu.apd.cat).

 

Drets Propietat Intel·lectual Grup 24 Hores

Grup 24 Hores és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, know how i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web https://24hores.cat/  i els serveis que s’hi ofereixen, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://24hores.cat/ sense el consentiment previ i per escrit.

 

Propietat Intel·lectual Dels Continguts Allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Grup 24 Hores i, en particular:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Grup 24 Hores resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el vostre consentiment exprés o contravenint
el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà Grup 24 Hores per les despeses que generés la imputació de Grup 24 Hores en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Comunicacions Comercials

En aplicació de la LSSI. Grup 24 Hores no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.